قبول سفارش خرید

سفارش خرید (PO)

سفارش خرید ( Purchase order) (به‌اختصار:PO) گونه‌ای از اسناد تجاری است، که در فرایند تأمین کالا یا خدمات، به‌عنوان نخستین پیشنهاد رسمی صادر شده توسط خریدار به فروشنده، محسوب می‌شود و حاوی اطلاعاتی چون نوع، مقدار و قیمت کالا یا خدمات می‌باشد. سفارش خرید برای خریداری محصولات و خدمات از تأمین کننده‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد

پذیرش سفارش خرید از سوی فروشنده به‌معنای عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده می‌باشد. اگر چه سفارش خرید معمولی ممکن است به زبان قرارداد نوشته نشود و اغلب حاوی فهرستی از کالا یا خدمات، قیمت، شرایط پرداخت و دستورالعمل حمل‌ونقل باشد، اما در قانون تجارت و سایر قوانین مشابه، صدور سفارش خرید و پذیرش آن، در حکم یک قرارداد معتبر شناخته می‌شود.

سفارش خرید اقلب جزو اسناد ضروری نمی باشد و بیشتر مواقع ب عنوان نوعی تایید استعلام قیمت پیشنهادی فروشنده توسط خریدار است.

بر اساس سفارش خرید فروشنده یا صادرکننده پیشفاکتور یا PI صادر می کند.

در سفارش خرید چه چیزی هست؟

علاوه بر چیزهای دیگر، یک PO موارد زیر را مشخص می‌کند:

  • کمیت خریداری شده
  • کالا یا خدمت خریداری شده
  • نام برند‌های خاص، واحدهای نگهداری سهام(SKU)، یا اعداد نمونه
  • قیمت به ازای هر واحد
  • تاریخ تحویل
  • مکان تحویل
  • نشانی قبض
  • قیود پرداخت، مانند زمان تحویل یا ظرف ۳۰ روز.