Breaking News

صفحه اصلی

صادرات کالا یکی از بحث‌های مهم برای رونق گرفتن کسب و کار و ارزآوری به داخل کشور محسوب می‌شود. هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید مشغول به فعالیت است، آرزو دارد تا در کسب استانداردهای جهانی موفق عمل کرده و صادرات را نیز جز برنامه‌های خود قرار دهد.

صادرات به ویژه اگر در زمینه‌های تولیدات غیرنفتی باشد یکی از شاخص‌های مهمی است که توسعه یک کشور و توانمندی‌های آن را نشان می‌دهد